Open brief aan 52 gemeentelijke aandeelhouders Eneco.


Den Haag, 26 augustus 2016

 

Geachte gemeenteraad,

Als een van de 53 aandeelhouders van Eneco heeft U recent van de Eneco Groep NV de notitie; “ Splitsing toegelicht “ ontvangen. Het betreft een informatiebrief voor College van B&W en gemeenteraad. ( Zie document “Eneco groep Splitsing toegelicht“) .Aan de aandeelhoudende gemeenten wordt een besluit gevraagd om de splitsing van de Eneco Groep goed te keuren. Dit besluit moet eind 2016 genomen worden. Het gaat om grote belangen en kan het gemeentelijk beleid diep raken.

De Stichting Gemeentelijk Belangen Energievoorziening is van oordeel dat in de informatiebrief van Eneco een zeer wezenlijke element niet genoemd wordt. In deze Open Brief informeren wij U daarover.

De positie van Rotterdam en de deal met Eneco.
De 53 gemeentelijke aandeelhouders zijn verspreid over vijf provincies, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Utrecht (Vianen) en Gelderland ( Lingewaal).
Deze versnippering resulteert in een democratisch tekort. Publiek debat over de koers van Eneco is afwezig. Bij het Zeeuwse energiebedrijf Delta dat ook niet gesplitst is ligt dat totaal anders. De Provinciale Staten van Zeeland is het politieke forum waar de koers van Delta in een openbaar debat besproken wordt. Bij Eneco ontbreekt dat politieke en publieke debat volkomen. Aandeelhouders van Eneco zijn daardoor vooral machteloze toeschouwers. Behalve Rotterdam.

De gemeente Rotterdam (31,7 % aandelen) bezit sinds 2011 een uitzonderingspositie.
Het Eneco jaarverslag 2011 maakt dat duidelijk. In paragraaf 31 Transacties met verbonden partijen (p. 120) zijn dat jaar de volgende drie nieuwe zinnen opgenomen.
“ Aandeelhouders van Eneco met invloed van betekenis zijn verbonden partijen”
“ De gemeente Rotterdam heeft invloed van betekenis”
“ Eneco past de vrijstelling toe om transactie met verbonden overheidsinstellingen niet toe te lichten”
Eneco heeft met Rotterdam een transactie gesloten die klaarblijkelijk verborgen moet blijven voor de andere aandeelhouders. De andere 52 gemeentelijke aandeelhouders zijn hiermee gedeclasseerd tot ‘tweederangs aandeelhouders’. In 2014 zijn hierover in Den Haag, de tweede grote aandeelhouder, raadsvragen gesteld. Het Haagse College van B&W antwoordt dat de gemeente Rotterdam invloed van betekenis heeft, omdat het meer dan 20% van de aandelen bezit en dan wordt “in de verslaggevingsregeling gesproken van ‘invloed van betekenis “ (Den Haag RIS 272846).

Een misleidend antwoord vinden wij. De gemeente Rotterdam bezit namelijk al vanaf de start van Eneco in 1995 meer dan 20% van de aandelen! Dit al 16 jaar bekende feit kan niet de reden zijn om in 2011 opeens te spreken van “een met Eneco verbonden partij” en van “invloed van betekenis”. Het kan niet anders dan dat Eneco en Rotterdam een soort ‘deal’ hebben gesloten. Een serieuze overeenkomst die voor de controlerend accountant Deloitte aanleiding was, om dit sinds 2011 in het jaarverslag op te nemen. De drie hierboven genoemde zinnen staan verspreid over de paragraaf: “ Transacties met verbonden partijen.” Je moet de tekst twee keer lezen om te begrijpen wat er staat. En om in te zien dat de inhoud van deze Eneco-Rotterdam deal voor de andere aandeelhouders verborgen moet blijven. Dat is des te pijnlijker omdat Rotterdam als grootste aandeelhouder ook nog eens q.q. voorzitter is van de Aandeelhouderscommissie die namens alle aandeelhouders informeel overleg pleegt met Eneco.

Eneco vraagt nu aan zijn aandeelhouders om met de splitsing van het bedrijf in te stemmen. Dat is hèt moment voor de overige aandeelhouders om opheldering en duidelijkheid te eisen over de in 2011 gesloten deal. Zolang de deal tussen Eneco en Rotterdam niet openbaar wordt is praten over de komende splitsing één grote schertsvertoning.

Namens de Stichting Gemeentelijke Belangen Energievoorziening,
(www.gemeentebelangenergievoorziening.nl)
Mr. Constant Martini, voorzitter
Drs. Louis Kanneworff, secretaris